Saugumas ir žvakių deginimas

Norime, kad žvakė teiktų Jums tik malonias akimirkas. Tegul jos skleidžiamas aromatas jus nuramina, išlaisvina nuo rūpesčių ir padeda geriau pasijusti. Tačiau nepamirškite, kad tai – ugnis, todėl privalote elgtis atsakingai. Norint išvengti nelaimingų atsitikimų, būtina laikytis šių saugumo reikalavimų.

 1. Niekuomet nedekite žvakės, jeigu jos indas yra suskilęs, įtrūkęs ar kaip nors kitaip pažeistas. Taip pat negraviruokite, nebraižykite, nepažeiskite stiklinio žvakės indo, nes tai susilpnins stiklą ir įkaitęs jis gali trūkti. Uždegę tokią žvakę, rizikuojate savo ir kitų saugumu, nes vaškas gali Jus apdeginti, sugadinti Jūsų turtą ir net sukelti gaisrą.
 2. Prieš uždegdami žvakę, patrumpinkite dagtį. Trumpesnis dagtis degs mažesne liepsna, todėl žvakė ilgiau degs, mažiau įkais ir neįtrūks stiklinis indas bei bus mažesnė tikimybė, kad aprūks aplink esantys daiktai.
 3. Nedeginkite žvakės arti lengvai užsidegančių daiktų, pavyzdžiui, užuolaidų, langinių, kilimų, antklodžių, drabužių, knygų ir kitų degių daiktų.
 4. Nestatykite degančių žvakių arti viena kitos. Žvakėms stovint per arti, vaškas tirps nevienodai ir dagtis į jį susmegs toje pusėje, iš kurios juntama didžiausia šiluma.
 5. Jeigu dagtis pasislinko nuo centro į vieną ar kitą pusę, nedelsiant užgesinkite žvakę. Naudodami žirkles ar virbalą pabandykite atstatyti dagtį į centrą kol vaškas nesustingo. Atsargiai – skystas vaškas karštas!
 6. Pastatykite žvakę horizontaliai, geriausia ant nedegančio paviršiaus. Deginant žvakę ilgesnį laiką, stiklinė įkaista, todėl gali skilti, trūkti ir taip sukelti gaisrą.
 7. Nedeginkite žvakės skersvėjyje, nes dėl nevienodos oro cirkuliacijos liepsna bus netolygi; tai skatina ir suodžių susidarymą. Skersvėjis gali atpūsti netoliese esančius lengvus daiktus, kurie sukels gaisrą.
 8. Niekuomet nedeginkite žvakės ilgiau nei 3 valandas, nes susidaręs didelis vaško kiekis aplink dagtį gali paveikti žvakės degimo kokybę. Po 3 valandų užgesinkite žvakę, palaukite, kol sustings vaškas ir galite vėl uždegti.
 9. Pakartotinai uždegdami žvakę, patrumpinkite dagtį, kad išvengtumėte dūmų. Prieš uždegdami pašalinkite visas degtukų nuolaužas ir nešvarumus, esančius vaške.
 10. Niekada nepalikite degančios žvakės be priežiūros. Kaip tik tuo metu ant žvakės gali užkristi netoliese esantis daiktas arba žvakės indas gali suskilti ir sukelti gaisrą.
 11. Nenešiokite ir nelieskite degančios žvakės, nes jos stiklinis indas labai karštas ir galite nudegti. Jeigu reikia pernešti žvakę į kitą vietą, užgesinkite ją, plaukite, kol atvės ir tik tuomet perneškite.
 12. Nekirpkite degančios žvakės dagties, nes galite apisidengint.
 13. Nenaudokite jokio skysčio žvakei gesinti, liepsna gali tapti nekontroliuojama, kilti gaisras. Nepilkite vandens ant liepsnos, nes kils dūmai, galite nudegti patys. Taip pat vaškui susimaišius su vandeniu žvakė prastai degs. Ji taps nebenaudojama.
 14. Laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Svarbu nestatyti degančių žvakių ant paviršių ir daiktų, kuriuos gali nutraukti, nustumti ar nuversti vaikai ar gyvūnai.
 15. Neišdeginkite viso vaško iki pat dugno, nes įkaitęs stiklinis indas gali suskilti, įtrūkti ir iki galo deginamas dagtis pradės skleisti suodžius. Baigiančią degti žvakę užgesinkite likus 5-10 mm vaško ant dugno.
 16. Užgesinkite žvakę specialiu gaubtuvėliu, nes pučiant vaškas gali išsilieti ant Jūsų arba šalia esančių paviršių. Taip pat pūsdami galite paskleisti žiežirbas ant daiktų ir taip sukelti gaisrą. Negaudama deguonies liepsna užges, todėl geriausia naudoti gaubtuvėlį, kurio pagalba nesudėtingai užgesinsite liepsną, neapsideginsite rankų ir nesukelsite dūmų. Jeigu neturite gaubtuvėlio, naudokite tam arbatinį šaukštelį.
 17. Visuomet įsitikinkite, ar tikrai užgesinote žvakę. Nepalikite rusenančio dagties, nes jis gali vėl įsiliepsnoti.